MESSAGE OF GREETINGS AND SOLIDARITY TO THE 8TH CONGRESS OF SCAP, FROM THE SECRETARY-GENERAL* OF AKBAYAN YOUTH

3 06 2012

If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine*… To the Student Council Alliance of the Philippines, comrades of Akbayan Youth, pagbati at pagpupugay!

Pagbati para sa inyong matagumpay na pagbubukas ng ika-walong kongreso ng pinakamalaki, at mas yumabong na pambansang kilusang-alyansa ng mga konseho at partidong pang-mag-aaral mula sa iba’t-ibang kolehiyo at pamantasan sa buong bansa. Pagpupugay para inyong pagiging – “The Alliance”, na ayon nga sa inyo ay – “all over the country to change it!”

Masaya ako at naging bahagi ako ng pagtitipong ito. Hindi lang dahil sa masasaksihan ko ng personal ang inyong pagtitipon, kundi dahil sa tatlong bagay:

Una, batid kong mas dumami ang delegasyon at kasapian ng SCAP mula sa pamumuno nila kasamang Gibby Gorres at kasamang Gio Tingson;

Pangalawa, indikasyon ang kongresong ito na hindi natutulog ang kilusang pang-mag-aaral;

At pangatlo, batid kong ang Akbayan Youth ay may kakapit-bisig na mga lider-estudyanteng hindi lang handang mag-aral para abutin ang pansariling pangarap, kundi handa ding maglingkod at lumaban para sa bayan, handang tumaya at ibigay ang buong kagalingan at kaisipan para sa isang mataas na pangarap para sa lahat – ang paglikha ng isang makatarungan, makatao at mabuting lipunan. Isang lipunang nagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat. Isang lipunang nagbibigay ng maraming option sa mga tao, sino ka man o saan ka man galing, upang mamuhay at makipamuhay ng desente at may dignidad.

I’d like to share one of my favorite quotes with you , mula sa Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire: “The more radical the person is, the more fully he or she enters into reality so that, knowing it better, he or she can transform it. This individual is not afraid to confront, to listen, to see the world unveiled. This person is not afraid to meet people or to enter into a dialogue with them. This person doesn’t consider herself or himself the proprietor of history or of all people, or the liberator of the oppressed; but she or he does commit herself or himself, within history, to fight at their side.”

Mga kasama, ang inyong ika-8 kongreso ay isang simbolikong okasyon at pulitikal na pagtitipon at proseso, upang inyong kolektibang pandayin ang talas ng ating mga progresibong ideya at kaalaman at isulong ang progresibong agenda ng ating henerasyon, para sa pagpapatuloy ng radikalismong ito. Para sa patuloy na pagkokomit ng ating mga sarili sa paglikha ng kasaysayang ito – ang makipaglaban at manindigan para sa mga taong dahilan kung bakit tayo nandito, kung bakit may SCAP. Ang mga taong tinutukoy ko ay ang mga ordinaryong mamamayan na araw-araw nating nakikita sa kalye at natutulog sa gilid ng lansangan, mga taong dini-demolish at walang disenteng tirahan, mga taong ninanakawan ng lupa, mga nagugutom dahil sinabi ng sistema na wala silang choice kundi ang magutom, mga kababaihang hindi tinatrato ng patas at sinasagkaan ang kanilang paglago, mga manggagawang hindi nabibigyan ng pagkakataong mas paunlarin pa ang kanilang kakayahan sapagkat pilit silang itinatali sa hindi tamang sistema sa loob ng mga pagawaan, mga taong araw-araw ay nag-aalmusal at maghahapunan ng diskriminasyon na ang gusto lang naman ay magmahal ng malaya, at marami pa. Ito ang mga taong nangangarap na makaalpas mula sa mapang-abusong sistemang mayroon tayo ngayon, ngunit hindi nila magawa, sapagkat hindi sapat na sila lang ang lumalaban. Ang mga katulad ninyong mga nakakapag-aral ay kailangan ng mga taong ito – hindi lang upang tumulong, kundi upang makibahagi tayo sa kanila, at lumaban tayo para sa kanila at sa magandang kinabukasan ng lahat.

We must struggle everyday so that this love for humanity becomes a reality*.

And let us be realistic comrades, demand the impossible!* Let us give all our best inside and outside our universities so we can demand the impossible.

With an analysis that our problem is systemic and that such bankrupt status quo created this multiple crisis of poverty and hopelessness, we sealed our commitment to build a better future.

Let us continue organizing the critical mass of student leaders, with values as our foundations, with a vision yet at the same time relevant and also viable with our reform agenda – knowing that we are not only criticizing the status quo, but working to put forward our alternatives.

Comrades, we cannot let another generation of uneducated, unemployed, marginalized poor young Filipinos to say no!

Ang ating misyon ay nananatiling relevant. Reclaiming our politics and building a just and humane society is our ceaseless and enduring task.

Sa naabot nang paglalakbay ng Student Council Alliance of the Philippines, kasama ng Akbayan Youth at ng partidong Akbayan, at ng madami pang mga masang organisasyon mula sa ating hanay at mula sa iba’t-ibang sektor at grupo ng lipunan, sa pagpapatuloy ng paglalakbay nating ito, at sa mga aabutin pa nating tagumpay, maganda ang ating laban, maganda ang ating bukas!

Malugod ko muling binabati ang “The Student Council Alliance of the Philippines”! Magandang gabi sa inyong lahat!###

 

**Mensahe ng Pagpupugay at Pakikiisa mula sa Pangkalahatang Kalihim ng Akbayan Youth Cheanne Matriz, para sa ika-8 Kongreso ng Student Council Alliance of the Philippines. 1 June, 2012. Cebu City Hall, Cebu City

*inspired by Che Guevara’s quotes

Advertisements

Actions

Information

One response

2 01 2013
Alison

I have read so many articles or reviews about the blogger lovers but this post is in fact a
pleasant piece of writing, keep it up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: